Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức...
28/11/2023
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho...
24/11/2023
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải dự Ngày hội...
08/11/2023
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, công...
06/11/2023
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Thị Tố Hải dự...
03/11/2023
1 2 3 4 5 ...