Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2023 tại Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ủy Ban Dân tộc, Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Dự chủ trì và điều hành Hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương , đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Dự Hội nghị có các cơ quan Trung ương và đại biểu 29 tỉnh, thành phố gồm đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, phòng chuyên môn Ban dân vận các tỉnh, thành ủy.

Tại Hội nghị, đã có 11 tham luận trao đổi về kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận, những cách làm hay, những điển hình, mô hình về công tác dân vận, công tác dân tộc tại các địa phương. Thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã phát biểu tại Hội nghị, nêu lên một số nội dung cần quan tâm, đề xuất một số giải pháp thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo Kết luận Hội nghị đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả về công tác dân tộc, công tác dân vận tại các địa phương thời gian qua. Đồng thời đề nghị các địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân tộc, công tác dân vận, tiếp tục nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân càng bền chặt. Buổi chiều cùng ngày các địa biểu đi học tập, nghiên cứu các mô hình, điển hình về công tác dân vận, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


 
Danh Xuân

Quay lại