Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý IV/2023

Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  chính trị - xã hội tỉnh quý IV/2023

Ngày 28/11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV, định hướng chương trình trọng tâm công tác năm 2024.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Trong quý IV, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực triển khai, tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động của địa phương. Thực hiện có hiệu quả chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” và các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở được chú trọng; toàn tỉnh đã phát triển 42.489 đoàn viên, hội viên mới; phối hợp giới thiệu 6.338 quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét và đã kết nạp 2.554 đảng viên mới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế và một số vấn đề cần lưu ý như:  Công tác nắm bắt tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời; việc phối hợp tham gia giải quyết một số vụ việc khiếu nại của nhân dân còn tồn đọng và kéo dài.  Việc triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng đúng mức. Tình trạng đuối nước, chủ yếu là trẻ em vẫn còn xảy ra (từ đầu năm đến nay, xảy ra 32 vụ đuối nước làm 48 người chết). Số lượng đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức đoàn, hội giảm nhiều (tính đến cuối năm, công đoàn giảm 1.327 đoàn viên, hội nông dân giảm 7.289 hội viên).
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong Khối đã đạt được trong quý.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.
Trong quý I, phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi từ đầu năm. Mỗi cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu phát động việc xây dựng ý tưởng, chủ đề năm trong đoàn viên, hội viên, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và chọn lọc được những ý tưởng hay trong đoàn viên hội viên, góp phần xây dựng đoàn, hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép; tín dụng đen. Thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023, Tết Nguyên đán 2024. Tập trung vận động các nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; làm tốt các chương trình An sinh xã hội. Chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chuẩn bị một bước về công tác nhân sự làm nền tảng cho nhân sự đại hội đảng các cấp diễn ra trong năm 2025. Đăng ký nội dug và triển khai kịp thời công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2024. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 
Phạm Trang 

Quay lại