htdt.jpg

1. Danh sách hộp thư điện tử của cơ quan:

STT Tên cơ quan Tài khoản
1
Ban Dân vận Tỉnh ủy
bdv@gialai.gov.vn

2. Danh sách hộp thư điện tử của cá nhân :

STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản
1 Hồ Văn Điềm Trưởng Ban diemhv.bdv@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Ánh Phó trưởng Ban anhnx.bdv@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Quốc Khánh Phó trưởng Ban khanhnq.bdv@gialai.gov.vn
       


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com