Công tác tôn giáo > Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời cử tri Gia Lai về bổ sung danh sách, chính sách áp dụ

Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời cử tri Gia Lai về bổ sung danh sách, chính sách áp dụng tại các xã khu vực I, II, III

03/10/2022


Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời cử tri Gia Lai về bổ sung danh sách, chính sách áp dụng tại các thôn đặc biệt khó khăn, các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Kiến nghị:

Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm có hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trả lời:

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16-9-2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Về vấn đề kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, Ủy ban Dân tộc đang tiến hành khảo sát danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16-9-2021 của Ủy ban Dân tộc và danh sách xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Sau khi có kết quả khảo sát, Ủy ban Dân tộc sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành các giải pháp, hướng dẫn cụ thể đối với các chính sách đã ban hành áp dụng tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nay không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 8-6-2022 của Chính phủ đã có chỉ đạo “Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đề xuất giải pháp cụ thể đối với các chính sách đã ban hành áp dụng tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nay không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2022”.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có báo cáo khảo sát tác động của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển đến việc thực hiện chính sách dân tộc và kiến nghị chi tiết kèm theo (Công văn 489/BC-HĐDT15 ngày 8-7-2022).

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4953/VPCP-QHĐP ngày 5-8-2022 chỉ đạo và phân công Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án và giải pháp cụ thể với các chính sách đã ban hành áp dụng tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nay không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 8 năm 2022.


 
Nguồn Báo Gia Lai, ngày 03/10/2022
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com