Công tác mặt trận - đoàn thể > Công tác phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉn

Công tác phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/07/2023


Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ với lực lượng là học sinh. “Ươm mầm” những “hạt giống đỏ” trong các trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ của xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.
Từ khi ra đời, Đảng đã luôn chọn lọc những thanh niên xuất sắc, những quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, để xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh. Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ với lực lượng là học sinh các trường phổ thông. Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH” đã đặt ra mục tiêu “Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”. Với lực lượng đoàn viên nòng cốt là học sinh, trường học chính là mảnh đất nhiều tiềm năng để “ươm mầm” những “hạt giống đỏ”.
Thực hiện phát triển đảng viên trong học sinh ở các trường trung học phổ thông là một trong những nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Việc kết nạp đảng viên là học sinh sẽ góp phần trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bổ sung nguồn lực trí tuệ cho Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. 
Từ năm 2015, khi triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Giáo dục Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong học sinh ở các trường trung học phổ thông. Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên hàng năm đều chỉ đạo các đơn vị trường trung học phổ thông chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào Đoàn - Hội, hoạt động học tập, rèn luyện để tạo nguồn kết nạp Đảng.
Năm học 2021-2022, với sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông đã có sự quan tâm, đẩy mạnh công tác phối hợp tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh. Số lượng đảng viên mới kết nạp tăng hơn nhiều so với các năm học trước. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, đã kết nạp được 122 đảng viên học ở các trường trung học phổ thông.
Trong thời gian qua, các đơn vị làm tốt công tác phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh có thể kể đến Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Chư Păh), Trường THPT Trần Cao Vân (Chư Sê), Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (Chư Sê), Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Chư Sê), Trường THPT chuyên Hùng Vương (Tp. Pleiku), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Ia Grai),...         
Tuy nhiên, qua tổng kết quá trình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” có thể thấy rằng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, số lượng đảng viên là học sinh được kết nạp còn thấp. Bên cạnh những đơn vị làm tốt vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên học sinh; chưa coi trọng công tác tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng; chưa chú trọng xem xét lý lịch học sinh trước khi phát triển do đó dẫn đến sau thời gian bồi dưỡng lại không kết nạp được vì lý lịch không đảm bảo, chưa đủ tuổi theo quy định,…; một số trường trung học phổ thông chưa quan tâm đúng mức, chưa tạo được môi trường để học sinh tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu vào Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho học sinh chưa thường xuyên, thiếu sâu sắc dẫn đến tình trạng ở một số cơ sở giáo dục, có những học sinh ưu tú, có khả năng phát triển Đảng nhưng lại không muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng,...
Để thực hiện tốt công tác phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh ở các trường trung học phổ thông trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng trong nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên trong chi bộ về công tác phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên trong học sinh.
Hai là, quán triệt nắm vững những quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của học sinh để xác định chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh. Trong phát triển đảng viên cần chú ý xác định đối tượng trước hết phải tập trung vào những học sinh ưu tú là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn; học sinh có nhiều cống hiến trong các phong trào của nhà trường, phong trào của Đoàn và các hoạt động của tập thể; học sinh là con em cán bộ đảng viên, con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và những học sinh ưu tú tâm huyết với Đảng.
Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường phổ thông phải làm tốt công tác tạo nguồn, chủ động phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Do vậy, các tổ chức đảng cần chủ động có kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; phân công cấp ủy viên, các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ. 
Bốn là, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong nhà trường, các lực lượng tham gia công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Trách nhiệm trước hết thuộc tổ chức đảng trực tiếp là các cấp ủy đảng trong nhà trường. Cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đảm bảo về số lượng và chất lượng.
Năm là, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà trường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động Đoàn, qua đó lựa chọn, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú; giao việc và thử thách đủ mức, đồng thời xét duyệt đúng tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.


 
Ngọc Thọ
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com