Công tác mặt trận - đoàn thể > Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh phát động và duy trì phong trào thi đua yêu nước gắn với pho

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh phát động và duy trì phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”

14/10/2023


Thời gian qua, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ trong toàn tỉnh (LHPN) đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với phong trào Dân vận khéo”, qua đó đã làm cho mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương.
Nhiều mô hình đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh ghi nhận và đánh giá cao như: Mô hình "Giúp phụ nữ đi làm ăn xa" , “Giao bò giống cho hội viên phụ nữ khó khăn, “3 biết, 2 hỗ trợ", “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon và rác thải nhựa để bảo vệ môi trường”, “Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”, “Chống rác thải nhựa”, “Phân loại rác thải”, “Trồng cây gây rừng”, “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”, “Kết nghĩa giữa chi hội thôn kinh và chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số” (DTTS), “Kết nghĩa giữa hộ phụ nữ người kinh với hộ phụ nữ người đồng bào DTTS”; câu lạc bộ “Phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép trên tuyến biên giới”, “Phòng, chống buôn bán Phụ nữ - Trẻ em qua biên giới, “Nói không với vượt biên trái phép”, “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”; Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu”, "Nói không với tín dụng đen", mô hình “3 trong 1”…
Triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Gia Lai thời kỳ mới: tiến bộ trong nhận thức, sáng tạo trong hành động, trách nhiệm với cộng đồng” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phát động thực hiện phong trào thi đua cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của địa phương trong từng nhiệm kỳ hoạt động; từ phong trào thi đua, các cấp Hội đã phát hiện, biểu dương nhiều điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua gắn với quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc với nội dung chuyên đề hằng năm; ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng 1.298 điển hình tập thể và 47.158 gương điển hình cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.
Phong trào Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững. Xuất phát từ tình hình thực tế phụ nữ DTTS không biết cách chi tiêu, tổ chức cuộc sống gia đình, không có tiền lo cho con cái ăn học phải bán đất, làm thuê,... vẫn không đủ trang trải dẫn đến tình trạng vay nóng kéo theo nhiều hệ lụy, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” theo Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần giúp hội viên phụ nữ biết cách tiết kiệm, biết chi tiêu hợp lý trong gia đình, tạo sức mạnh nội lực của hội viên phụ nữ đẩy lùi nạn “Tín dụng đen”, xóa bỏ các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi, thành lập 245 câu lạc bộ “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5 - 10 triệu đồng” với 4.982 thành viên, số tiền tiết kiệm là hơn 16 tỷ đồng.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào “Phụ nữ Gia Lai tích cực xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời xác định lựa chọn nội dung ưu tiên triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội giải quyết dứt điểm tiêu chí “3 sạch”, lựa chọn giải quyết từng tiêu chí “5 không” phù hợp với từng địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Vận động nhân dân, hội viên phụ nữ tham gia các phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa bàn; xây dựng mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” , di dời chuồng trại gia súc ra ra khỏi gầm nhà sàn, đào hố rác tự hoại, “Mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”, xây dựng nhà vệ sinh đi vào sử dụng hiệu quả. Các cấp Hội đã tổ chức 4.133 buổi tuyên truyền, vận động về tham gia xây dựng nông thôn mới với 332.796 lượt người tham gia; vận động trồng mới 450km “Con đường hoa”, 600km “Hàng rào xanh”, phát triển 5.463 vườn rau xanh các loại; xây mới 14.988 nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời 2.254 chuồng trại ra xa nhà ở; đào 10.720 hố rác tự hoại; đào 105 giếng nước sạch; vận động được 60 hộ tự nguyện hiến đất làm đường.
Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, kết nghĩa giữa các địa phương được phát huy hiệu quả, đã có 102.042 lượt chị em có điều kiện giúp cho 76.504 chị khó khăn không tính lãi hoặc lãi suất thấp và hướng dẫn chị em cách làm ăn để thoát nghèo. Các cấp Hội thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp với các ngân hàng thực hiện giải ngân vốn giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Theo đó, trong 10 năm qua, các cấp Hội giúp đỡ 45.265 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, 14.045 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; tổng số tiền tiết kiệm trên 118,97 tỷ đồng với 311.422 thành viên tham gia, đã giúp cho 24.357 lượt hội viên phụ nữ vay vốn với số tiền trên 118,22 tỷ đồng, trong đó có 15.763 phụ nữ dân tộc được vay vốn với số tiền trên 87 tỷ đồng không tính lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, khởi nghiệp được đẩy mạnh. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động thành lập 15 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành với 277 thành viên. Tổ chức phiên chợ, Hội chợ giao lưu mua bán các sản phẩm, đặc biệt là tại các vùng biên giới của tỉnh với 1.257 gian hàng đến từ hội viên phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp hỗ trợ 250 ý tưởng khởi nghiệp nhu cầu vốn Ngân hàng CSXH với tổng số vốn 11,4 tỷ; hỗ trợ cho vay 11 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với dư nợ 73,5 tỷ đồng và 01 hợp tác xã với dư nợ 2,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế địa phương.
Các phong trào phụ nữ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được quan tâm, các cấp Hội tổ chức quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và lồng ghép với các nội dung trong sinh hoạt của Hội có 587.645 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho chị em về đường lối đổi mới của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới tại các địa bàn trọng điểm, không tham gia các hoạt động vượt biên trái phép; duy trì mô hình 02 câu lạc bộ “Phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép trên tuyến biên giới”, “Phòng, chống buôn bán Phụ nữ - Trẻ em qua biên giới, “Phụ nữ nói không với vượt biên trái phép”; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa phụ nữ tỉnh Gia Lai - Việt Nam với phụ nữ các tỉnh Đông bắc Campuchia…
Các phong trào thi đua trong các cấp hội đã đạt được những kết quả quan trọng; thông qua đó hỗ trợ, giúp đỡ chi em khi hoạn nạn, lúc khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, Hội phụ nữ trở thành chỗ dựa vững chãi cho các chị em, đây được xem như mái nhà chung thứ hai để chị em chia sẽ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Những kết quả đạt được quả thật đúng như lời Bác Hồ kính yêu dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 

Kiều Trang
 
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com