Công tác mặt trận - đoàn thể > Huyện đoàn Đak Đoa chú trọng công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc

Huyện đoàn Đak Đoa chú trọng công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo

17/10/2023


Trong những năm qua, Huyện Đoàn Đak Đoa đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để mở rộng đoàn kết, tập hợp thu hút thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo bằng nhiều hình thức, đạt được những kết quả quan trọng.
 Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với các tổ chức tôn giáo, các ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền trên các thông tin đại chúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên. Tăng cường phản ánh, khai thác thông tin và định hướng dư luận trên mạng xã hội. Đồng thời, Huyện đoàn đã hỗ trợ xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền tại các chi đoàn, chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; triển khai, nhân rộng mô hình xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế tại 17 xã, thị trấn. Thường xuyên tăng cường tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và an sinh xã hội như tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè...
Hằng năm, Huyện đoàn luôn tổ chức gặp mặt, tuyên dương thanh niên tôn giáo tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực nhằm để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tạo sức lan toả trong đoàn viên, thanh niên nói chung cũng như thanh niên tôn giáo nói riêng. Chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm từ vốn vay của Ngân hàng chính sách với tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý được nâng lên 54,6 tỷ đồng thông qua 10 chương trình cho 1.520 hộ vay, với 31 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thành lập câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện tại xã Kon Gang với thành viên đều là thanh niên dân tộc thiểu số…
Để tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian đến cần chú trọng các giải pháp sau:
Một là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động và duy trì các chương trình hành động, cuộc vận động theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, phù hợp khả năng, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Xây dựng cơ chế phối hợp để thể hiện rõ hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tăng cường sự kết hợp với cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên.
Hai là, chú trọng thực hiện những phương thức mới trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Phát huy hiệu quả các thiết chế của Đoàn trong tổ chức hoạt động, phát triển phong trào và xây dựng tổ chức tại các đơn vị. Triển khai phương thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các mạng viễn thông khác theo hướng xây dựng, hoàn thiện và kết nối các nhóm của các chi đoàn, đoàn cơ sở. Từ đó, tạo môi trường thông tin lành mạnh, các sân chơi hấp dẫn trên mạng, từng bước khai thác các ứng dụng, tiện ích của các mạng xã hội đang có số lượng thành viên đông để truyền tải thông tin, nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng, giáo dục cho thanh niên. Thiết kế, lựa chọn các phong trào thanh niên trên cơ sở nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và yêu cầu của đất nước, đảm bảo tính rộng khắp và bền vững. 
Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đoàn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo tác động lan tỏa đến các đối tượng thanh niên. Tham mưu cơ chế, chính sách tài năng trẻ, phát triển và đào tạo cán bộ Đoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến, khả năng ăn nói hấp dẫn, thuyết phục, xem đây là một giải pháp tích cực cho quan điểm tập hợp thanh niên thông qua điển hình xuất sắc.
Bốn là, phát động các phong trào thanh niên thiết thực, ý nghĩa nhằm khích lệ, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu trong thanh niên Việt Nam. Xây dựng các phong trào dựa trên truyền thống quý báu của dân tộc ta, được thanh niên đón nhận đầy tự hào như một đặc trưng của giới trẻ: đó chính là lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách... Đây chính là động lực, là sợi chỉ đỏ kết nối tất cả các lực lượng thanh niên Việt Nam, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Năm là, tăng cường nghiên cứu, xây dựng, tổ chức hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng sinh hoạt Đoàn cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đoàn thay cho những hình thức sinh hoạt đã trở nên quá quen thuộc, cũ kỹ và nhàm chán không thu hút được đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục triển khai tổ chức nhiều hoạt động hội thao, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sự gắn kết tập thể giữa các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc.


 
Bá Tùng
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com