Công tác mặt trận - đoàn thể > Kết quả và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã h

Kết quả và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh

03/01/2024


Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh; các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; đại hội đại biểu hội nông dân các cấp, đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có tết; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác hậu phương quân đội, kêu gọi thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các trang mạng xã hội, người có uy tín, lực lượng cốt cán của hệ thống mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đồng thời, tham mưu, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nổi cộm trong nhân dân...
Nổi bật như: triển khai xây mới 175 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 69 căn; giúp phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, hỗ trợ tiền, hiện vật cho học sinh khó khăn… với tổng số tiền gần 14,708 tỷ đồng. Tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI; Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia (giai đoạn 2018 - 2022) và ký kết Chương trình phối hợp (giai đoạn 2023 - 2025); Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở được chú trọng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã phát triển 42.489 đoàn viên, hội viên mới; phối hợp giới thiệu 6.338 quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét và đã kết nạp 2.554 đảng viên mới. Đồng thời, tích cực triển khai, tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... Thực hiện có hiệu quả chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” và các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...
Năm 2024 là năm cuối triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội mặt trận Tổ quốc các cấp, đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp; đặc biệt là, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp diễn ra vào năm 2025. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc. Dự báo thời gian đến, tình hình sẽ có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức tác động đến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian đến, Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, Chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nghiên cứu phát động việc xây dựng ý tưởng, chủ đề năm 2024 trong đoàn viên, hội viên, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và lựa chọn những ý tưởng hay trong đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng đoàn, hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hai là, Triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, hội viên và con em của công nhân, viên chức, người lao động, con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên, hỗ trợ; tổ chức có hiệu quả Chương trình “Tết sum vầy”, “ấm áp mùa đông”, phấn đấu không để đoàn viên, hội viên và nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết. Tổ chức thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dịp lễ trọng, nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động.
Ba là, Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác nắm tình hình cơ sở; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân liên quan đến những vụ việc nhạy cảm, phức tạp; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý; tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở. Tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phòng, chống đuối nước, tự tử, tảo hôn; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác vận động số đối tượng FULRO, “Tin lành Đê Ga” quay về các tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”.
Bốn là, Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tiễn cơ sở và lợi ích của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” bằng hình thức phù hợp. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc và đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Năm là, Chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giới thiệu quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét, kết nạp đảng, nhất là đối với các đối tượng là đoàn viên, thanh niên. Quan tâm nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như “dân vận khéo”, “nông hội”... tạo điều kiện, hỗ trợ cho những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các mô hình. Nghiên cứu triển khai hoạt động kết nghĩa giữa mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị với các thôn, làng; giữa các thôn, làng và giữa hộ gia đình lao động sản xuất giỏi, có điều kiện kinh tế khá giả kết nghĩa với hộ điều kiện kinh tế còn khó khăn để tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Sáu là, Chủ động rà soát, tổng hợp các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2024 trình cấp ủy xem xét, quyết định; lưu ý, nội dung giám sát, phản biện xã hội phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 
 
Phạm Trang
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com