Công tác dân vận chính quyền > Phát huy hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh

Phát huy hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh

16/10/2023


Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và các văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng..., các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng văn bản và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.
Các đơn vị quân đội tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản về công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Hằng năm, phân công các đơn vị quân đội của Trung ương và địa phương đóng quân trên địa bàn làm công tác dân vận tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận tại 74 xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa giữa các đơn vị với các thôn, làng, xã trọng điểm theo sự phân công của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy. Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phân công 07 đồng chí cán bộ có năng lực tham gia cán bộ tăng cường xã và giữ chức phó bí thư đảng ủy xã, các đồn biên phòng đã phối hợp với đảng ủy 07 xã biên giới lựa chọn, phân công 48 đảng viên của 08 đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn (làng) biên giới, phân công 196 đảng viên phụ trách 876 hộ/3.307 khẩu trên khu vực biên giới của tỉnh.
Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Kết quả, các đơn vị đã giúp nhân dân hơn 173.497 ngày công lao động: Sửa chữa đường giao thông nông thôn; dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương; sửa chữa, xây mới 167 căn nhà ở; di dời 183 nhà dân khỏi vùng lũ quét; trao tặng 84 căn nhà “đại đoàn kết”, “nhà đồng đội” “Mái ấm biên cương”; phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng với kinh phí 63 tỷ đồng. Giúp 46 hộ thoát nghèo bền vững.
Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường 114 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia chốt chặn các tuyến biên giới chống xâm nhập, vượt biên và ngăn chặn dịch Covid-19. Tổ chức trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia trị giá 100 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng ở địa phương duy trì 27 chốt, với 264 đồng chí và 12 tổ với 36 đồng chí tuần tra, kiểm soát lưu động bảo vệ biên giới.
Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân; củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, với những hoạt động như thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, tổ chức 08 đợt sang khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho nhân dân Campuchia, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tổ chức kết nghĩa được 5 cặp thôn, làng 2 bên biên giới. Tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Lực lượng công an nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình, địa bàn, như: Phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số), “Nói đi đôi với làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”, “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, “Đối với công việc phải tận tụy”…từng bước đưa công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả. Ngành Công an có 13 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả. Trong năm 2023, Công an tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương đăng ký, triển khai thực hiện 28 mô hình “Dân vận khéo”. Phối hợp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Tổ chức 930 lượt “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thu hút 44.809 lượt người dân tham gia. Huy động lực lượng, thiết bị triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai các hoạt động chung tay vì cộng đồng bằng nhiều hoạt động cụ thể, như: Thực hiện được 78.396 ngày công lao động giúp dân di dời, xây dựng hoàn chỉnh 246 căn nhà, 148 kho thóc, 87 chuồng bò, đào 213 hầm rút, 250 nhà vệ sinh, 64 móng nhà, trồng 2.285 cây cảnh trên các trục đường dân sinh và trường học, đổ 14,9 km đường bê tông và 2.286 m2 sân trường, sửa chữa, phát quang 26,5 km đường liên thôn, nạo vét 14 km kênh mương, hỗ trợ nhân dân chăm sóc 03 ha cây cao su, 5.627 cà phê, hơn 3,6 ha lúa nước...
Tiếp tục phát huy hết quả đạt được, trong thời gian tới, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.
Hai là, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên tiến hành công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội.
Ba là, phối hợp với ban dân vận cấp ủy, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận. Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang.
Bốn là, tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
 

Thanh Tùng
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com