Công tác dân vận chính quyền > xã Krông Năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

xã Krông Năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

21/07/2023


Xã Krông Năng, là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Pa, nằm về phía Đông Nam và cách trung tâm hành chính huyện khoảng 18 km. Tổng diện tích tự nhiên trên 10.084 ha, diện tích rừng chiếm khoảng trên 35% tổng diện tích, tổng số hộ dân 760 hộ, với 3.836 khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, chiếm trên 98%.

Từ đầu năm 2023 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và tinh thần đoàn kết của nhân dân, kinh tế-xã hội của xã đạt những kết quả khả quan, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 hơn 772 ha, đạt 183,88% kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện. Xã đã tổ chức cấp phát hỗ trợ 3.010 kg giống lúa BĐR57 cho 76 hộ dân trồng lúa nước; cấp phát giống mỳ HN5 cho 5 hộ dân theo chương trình phân bổ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiện xã đã hoàn thiện thủ tục giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân.

Về xây dựng nông thôn mới: Xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện những phần việc không cần sự đầu tư của Nhà nước. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số (3) về thuỷ lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số (10) về thu nhập, tiêu chí số (11) về nghèo đa chiều, tiêu chí số (12) về lao động, tiêu chí số (13) về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số (17) về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số (18) về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm đầu tư. Trong đó, tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng để làm đường giao thông, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất. Tổng vốn sự nghiệp hơn 4,3 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế bền vững. Về chương trình giảm nghèo bền vững đang triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tổng vốn năm 2023 là 495 triệu đồng; vốn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 151 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2023, xã hoàn thành thêm tiêu chí NTM”.

Về Chương trình giảm nghèo bền vững đang triển khai thực hiện đúng tiến độ. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo; quy mô trường lớp được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Năm học 2022 - 2023, toàn xã có 03 cấp học với 860 học sinh, tỷ lệ duy trì sỹ số đạt 97,91%. Hoạt động của Trạm Y tế xã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân. Trạm Y tế xã hiện có 01 bác sỹ, 03 điều dưỡng, 02 y sỹ và 01 cán bộ dân số, gia đình và trẻ em; Y tế thôn bản có 4 người/4 thôn làng. Trong sáu tháng đầu năm đã khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trên 330 lượt người; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn xã thể thấp còi 20,2%.

Công tác giảm nghèo: Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đói đau đột xuất trên địa bàn xã theo quy định. Phối hợp với Phòng Lao động- TBXH huyện, Quỹ Thiện Tâm  trao tặng cho 80 đối tượng thuộc hộ nghèo với tổng số tiền là 48.000.000đồng. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát biến động tăng, giảm nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo 08 khẩu (trong đó tăng mới 05 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo), thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 là 30,5 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị của xã cũng đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ xã hiện có 8 chi bộ trực gồm: 4 chi bộ buôn; 1 chi bộ Giáo dục; 1 chi bộ Y tế; 1 chi bộ Quân sự, 1 chi bộ Công an, với tổng số 150 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số là 133 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm đã phát triển được 4 đảng viên mới, đạt 50% nghị quyết.

Hội đồng nhân dân xã duy trì tốt hoạt động giám sát, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của cử tri, từ đó kịp thời đề ra biện pháp, giải quyết, khắc phục kịp thời những thác mắc của Nhân dân; tổ chức thành công kỳ họp thứ Bảy chuyên đề Hội đồng nhân dân xã khóa XII để giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân xã đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế -  xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; chỉ đạo thực hiện nghiêm Bộ thủ tục hành chính cấp xã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã từng bước đi vào đời sống của nhân dân trên địa bàn xã. Nhìn chung hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến buôn đã từng bước được nâng cao chất lượng.

Tuy nhiên, số hộ nghèo, cận nghèo còn cao (cuối năm 2022, xã Krông Năng: 170 hộ nghèo, 123 hộ cận nghèo. Buôn Ji: 25 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo). Thu nhập bình quân đầu người 30,5 triệu đồng/người là thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Số lượng học sinh nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn khá nhiều, thường nghỉ học dài ngày theo bố mẹ đi nương rẫy trong thời gian vụ mùa; cơ sở vật chất, chưa đáp ứng với yêu cầu trường chuẩn; không có đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu.

Đảng ủy xã Krông Năng xác định nhiệm vụ trọng tậm 6 tháng cuối năm 2023, cần tập trung thực hiện, đó là:  

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xác định những tiêu chí ưu tiên đầu tư để tập trung triển khai, phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành 02 tiêu chí đề ra (Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn).

2. Tăng cường quản lý cơ sở vật chất và học sinh trong thời gian nghỉ hè; triển khai các nội dung thuộc chủ đề hoạt động hè năm 2023 đảm bảo lành mạnh, bổ ích, an toàn. Đầu tư, nâng cấp, tu sửa cơ sở vật chất các trường học. Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh và khai giảng năm học 2023- 2024. Thực hiện tốt chế độ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân đặc biệt là thời điểm giao mùa; triển khai hiệu quả các chương trình y tế; tổ chức tuyên truyền đến mọi tổ chức và nhân dân về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.

3. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân.Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Triển khai các biện pháp về bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường mạng lưới an ninh trong nhân dân thôn, làng. Kịp thời nắm bắt và ngăn chặn các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn; phối hợp với các ban ngành tuyên truyền văn bản pháp luật tới người dân; xây dựng kế hoạch, lịch trực, tuần tra bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản chung và nắm bắt tình hình, diễn biến xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt việc theo dõi đăng ký quản lý hộ tịch- hộ khẩu, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng pháp luật, kịp thời chính xác, kiểm tra rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật ban hành, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên các tổ hòa giải trong thôn, làng; chỉ đạo kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng trình tự - thủ tục, không để tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp xảy ra.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc thi xây dựng video clip “Gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.


 
Hải Hạnh
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com